MUDr. Adela Penesová, PhD., je lekárkou a vedeckou pracovníčkou v Biomedicínskom centre SAV. Angažuje sa v medzinárodných, národných i  EU projektoch so zameraním na výskum obezity, diabetu, hypertenzie a sklerózy multiplex. V roku 2018 bola nominovaná v prestížnej ankete Slovenka roka v kategórii Veda a výskum. Je jednou zo zakladajúcich členov Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu, autorkou odborných a vedeckých článkov a odbornou garantkou nutričného softvéru PLANEAT, ktorý slúži na tvorbu individualizovaných jedálničkov pre pacientov s najrôznejšími diagnózami. Venuje sa výžive, kardiometabolickým rizikovým faktorom pri nadváhe a obezite. Aktuálne ju môžete vidieť aj na televíznych obrazovkách v show Extrémne premeny, kde poskytuje odborné poradenstvo.