K O N F E R E N C I A

Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

Prednášajúci:

Mgr. Martin Slivka, PhD. (obchodný riaditeľ, Wellness Hotel Patince****)

Seniori a nové trendy v cestovnom ruchu.

Cestovný ruch patrí k najdynamickejšiemu odvetviu hospodárstva. Každoročne vznikajú  nové trendy v rozvoji cestovného ruchu, nové produkty a možnosti trávenia voľného času. Populácia obyvateľstva starne a tento fakt spôsobuje, že marketéri musia neustále hľadať nové spôsoby

ako osloviť cieľovú skupinu seniorov a poskytovatelia služieb prispôsobiť využitie voľného času v rámci ich produktového radu. Cieľom príspevku je poukázať na nové trendy v oblasti cestovného ruchu a jej využitia v segmente aktívnych seniorov a poukázať na možnosti na Slovensku v porovnaní so svetom.

Dlhodobo sa venuje manažérskej práci v oblasti hotelierstva na Slovensku.

Má za sebou úspešný príbeh riadenia hotelového komplexu v širšom okolí Bratislavy. V súčasnosti je zodpovedný za obchodné a marketingové vedenie WELLNESS HOTELA PATINCE****. Inovatívnym spôsobom participuje na riadení hotela a využíva moderné obchodné a marketingové techniky pre získavanie nových firemných, ako aj privátnych klientov.

Okrem rozvíjania riadiacich, marketingových a obchodných aktivít

sa venoval napr. aj vzdelávaniu študentov na univerzite, vedeckej,

či prednáškovej činnosti, kde sa orientoval najmä na témy: seniori a cestovný ruch, nové trendy v komunikácii, inováciám v oblasti cestovného ruchu a striebornej ekonomike.