K O N F E R E N C I A

Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

19. 10. 2018 Bratislava.

Prednášajúca:

Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.  (verejná ochrankyňa práv)

Seniori a ľudské práva.

Ľudské práva seniorov sú jednou z prioritných oblastí, ktorým sa VOP venuje, a to vo viacerých kontextoch.Jedným z nich sú ľudia  v tieni - mimo spoločenského výslnia a dohľadu verejnosti, čo sa odráža, okrem iného, aj v nedostatočnej pozornosti venovanej zariadeniam, v ktorých sa nachádzajú. Ďalším kontextom je skutočnosť, že z dôvodu veku dochádza samotným štátom k diskriminácii starších ľudí. 

Je slovenská právnička a univerzitná profesorka. Venuje sa najmä obchodnému, finančnému a hospodárskemu právu. 29.marca 2017 bola menovaná do úradu verejnej ochrankyne práv.