Cieľom súťaže je poukázať na potrebu medzigeneračných vzťahov, 

spolupatričnosti a úcty k starším. 

 

Zúčastniť sa môže každý, 

kto pošle 1-2 fotografie, na ktorých budú zachytené 

okamihy zo života viacerých generácií. 

 

Hlavnú cenu do súťaže - víkendový pobyt pre 2 osoby 

venuje Wellness Hotel Patince. 

 

Prihlasovanie do 30. 9. 2022