Fotografická súťaž Krásne Spolu 2019

1. miesto 

Daniela Palkovičová

 

2. miesto

Štefan Papp

 

3. miesto

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Mgr. Mária Ondrušová, Mgr. Veronika Solecká

 

Čestné uznanie

Janka Ľalíková

 

Čestné uznanie

Michaela Brusnická

 

Čestné uznanie

Júlia Mazanová