Fotografická súťaž Krásne Spolu 2019

Súčasťou projektu Senior Friendly je aj fotografická súťaž Krásne spolu. Tento rok to bude už 4. ročník. Cieľom súťaže je poukázať na potrebu medzigeneračných vzťahov, spolupatričnosti a úcty k starším. Zúčastniť sa môže každý, kto pošle 1-2 fotografie, na ktorých budú zachytené okamihy zo života viacerých generácií. Víťazi súťaže budú odmenení darčekovými poukazmi od partnera súťaže Wellness Hotel Patince.

Prihlasovací formulár sa nachádza na webe www.seniorfriendly.sk pod hlavičkou Fotografická súťaž Krásne spolu 2019.

PRIHLASOVANIE BOLO UKONČENÉ

 

https://www.wellnesspatince.sk