Súčasť projektu Senior Friendly je aj fotografická súťaž Krásne spolu. Tento rok to bude už 4. ročník. Cieľom súťaže je poukázať na potrebu medzigeneračných vzťahov, spolupatričnosti a úcty k starším. Zúčastniť sa môže každý, kto pošle 1-2 fotografie, na ktorých budú zachytené okamihy zo života viacerých generácií. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevXjt6Sz4nNVPNs6aDsYItuRYt1riZT8BNbCDkC4wtnSB_SA/viewform