KRÁSNE  SPOLU 2017

 

V rámci projektu  súťaže o ocenenie Senior Friendly organizátori, 

Kreatívny  Klub Luna, o. z. a  O Z BAGAR,  vyhlásili aj fotografickú súťaž KRÁSNE SPOLU.

Cieľom súťaže je poukázať na potrebu medzigeneračných vzťahov, spolupatričnosti a úcty k starším.

Zúčastniť sa môže každý, kto pošle 1-2 fotografie, na ktorých budú zachytené okamihy zo života viacerých generácií.

Prihlasovať sa môžete do 30. 9. 2017 cez prihlášku Krásne spolu