Konferencia: Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca 13.10.2023 v Zichyho paláci.

Senior Friendly 2023 

Podujatie sa uskutoční pod záštitou prezidentky SR.