Občianske združenie Bagar pozýva sledovať inkluzívny kultúrny program

Koncert porozumenia pre Slovensko bez bariér 2020

Trenčianske Teplice

V utorok 22.12.,17. 00 na youtube

 https://youtu.be/L9_ecF-luN4

Vysiela tiež TV Trenčianske Teplice, v premiére 22.12., 17. 00.

Repríza 24. 12. 2020, 17.00. 

Vystúpia: 

Seniorský folklórny súbor Machnáč

Heligonkár Jožko Halák

Spevák Milan Oravec

Viktória Tarabová, gitara a spev

Folklórny súbor Seniorklub Družba 

Uvádza Miloš Nemeček 

 

Realizované s finančnou podporou

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

Koncerty porozumenia v digitálnom priestore

Inkluzívne kultúrne programy, Koncerty porozumenia pre Slovensko bez bariér, organizuje Občianske združenie Bagar už viac rokov. Podporuje nimi vzájomné porozumenie a solidaritu s občanmi zo znevýhodnených skupín a tiež to, že  zdravotný hendikep či vyšší vek nemusia byť bariérou pre tvorivé aktivity.

Projekt Slovensko bez bariér má už viac než dvadsať rokov a usiluje sa o odstraňovanie všetkých bariér, pôvodne  najmä materiálnych, architektonických, ale postupne čoraz viac aj ďalších – sociálnych, komunikačných, mentálnych, ktoré bránia v plnom začleńovaní do života spoločnosti. Významnou súčasťou projektu je súťaž Samospráva a Slovensko bez bariér, ktorá motivuje a oceňuje samosprávy, ale aj ďalšie subjekty, aby akékoľvek bariéry čo najenergickejšie odstraňovali. Táto súťaž prebieha v dvojročných etapách, Koncerty porozumenia však majú každoročnú tradíciu.

V tomto roku museli prekonať ďalšiu, nečakanú bariéru – pandémiu a s ňou spojené obmedzenia. Ani to však organizátorom a vystupujúcim nezabránilo, aby neuskutočnili svoje zámery. Ešte cennejšia než inokedy bola podpora z grantového programu Kultúra znevýhodnených skupín Ministerstva kultúry. Dodržať protiepidemické pravidlá znamenalo prejsť do digitálneho priestoru, čo prinieslo nové organizačné aj technické výzvy.

Napriek tomu sa Koncerty porozumenia pre Slovensko bez bariér 2020 naplno zrealizovali na oboch už tradičných miestach, v Bratislave, kde má OZ Bagar svoje sídlo a v Trenčianskych Tepliciach, kde sú jeho korene. V Bratislave vystúpil nevidiaci spevák Maroš Bango a speváčka Viera Kotvasová. Skvelý hlas Maroša Banga je dobre známy, menej už, že má aj výborný hudobný sluch a ovláda štyri nástroje. Z jeho početných vystúpení doma aj vo svete je asi najpamätnejšie  to na Svetovom festivale hendikepovaných umelcov v talianskej Modene, kde ho sprevádzal osobný klavírista Luciana Pavarottiho a prišla ho pozdraviť aj vdova po legendárom tenorovi  Nicoletta Mantovani.

Viera Kotvasová vhodne Maroša dopĺňa v klasických aj populárnych piesňach a má za sebou tiež neľahký príbeh. Po vážnych zdravotných problémoch sa dostala až na invalidný vozík, najhoršie však prekonala a môže opäť prinášať radosť spevom. Neodmysliteľný medzigeneračný charakter dodalo bratislavskému Koncertu porozumenia vystúpenie detského folklorne súboru Dolina. A bola to tiež príležitosť odovzdať čestné uznanie zo súťaže Senior Friendly jeho vedúcej Nadežde Čermákovej.

Silné seniorské zastúpenie má program v Trenčianskych Tepliciach. Domáci seniorský folklórny súbor Machnáč, heligonkár Jožko Halák z Partizánskeho so spevákom Milanom Oravcom a tanečníci súboru Seniorklub Družba z Trenčína, ktorý pred viac než dvadsaťročím stál na začiatku pozoruhodného  seniorského folklórneho hnutia. Právom si preto jeho vedúci Ladislav Tarbajovský prevzal čestné uznanie Senior Friendly.

Medzigeneračný rozmer reprezentovala pätnásťročná speváčka a gitaristka Viktória Tarabová z neďalekej Dolnej Poruby. Oba pekné programy sa budú vysielať online na youtube a presné časy a linky na ich sledovanie prinesú viaceré internetové stránky, zamerané na seniorov.