Šéfredaktor redakcie Pravda.

Absolvent Filozofickej fakulty UK v Bratislave odbor žurnalistika.

Novinár a publicista, zástupca šéfredaktorky denníka Pravda.

V roku 1998 získal Cenu SAV za popularizáciu vedy a techniky.

 

Názov príspevku: Médiá a problematika starnutia a medzigeneračných vzťahov

https://www.youtube.com/channel/UC95jA1D7Mzc-CmUcwOd57xw

Konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

online prenos : 23.10. piatok 10:00  https://youtu.be/QnoLbtJgRBI