Dušan Hamar

Telovýchovný lekár, emeritný  profesor Fakulty telesnej výchovy a športu. Bývalý vrcholový športovec, reprezentant v atletike. Stále aktívny rekreačný športovec a propagátor pohybovej aktivity pre zdravie. V minulosti pôsobil ako predseda Vedeckej komisie a člen Výkonného výboru Svetovej federácie telovýchovného lekárstva. Doteraz je predsedom Lekárskej komisie Medzinárodnej federácie univerzitného športu. 

Výrok na tému staroba:

„Kto nemá čas na pohyb, bude si ho musieť neskôr nájsť na chorobu.“