Daniela Gerulová,

Učiteľka Nemeckého a Španielskeho jazyka. Vďaka štúdiu latinčiny dostala možnosť okrem Nemeckého jazyka študovať aj Španielsky jazyk, čo rozhodlo o jej životnom smerovaní a o nádhernom povolaní, ktoré je jej prácou a koníčkom do dnešného dňa. Svoju lásku k týmto jazykom odovzdáva stovkám študentov už viac než 50 rokov.

Výrok na tému staroba:

Ako jazykárka milujem podmienkové vety, a teda to budem formulovať asi takto: "Keby nebolo staroby, nedožili by sme sa vysokého veku."