Peter Lipa

Najvýznamnejšia osobnosť slovenskej jazzovej scény, jazzový spevák, ktorý koncertoval na všetkých kontinentoch aj v New Yorku v Carnegie Hall, skladateľ, moderátor, manažér, dramaturg, organizátor hudobných podujatí. Vytvoril osobitý vokálny prejav s dôrazom na text. Jeho hudba vychádza zo spojenia jazzu a blues.  

Výrok na tému staroba:

Nie je dôležité, čo bolo, ale čo je teraz.