Bratislava – Pomáhajú seniorom a najrôznejšími formami im vychádzajú v ústrety. Tak presne pre takéto firmy a organizácie je určené ocenenie Senior Friendly. Spoločnosť Henkel Slovensko sa už po druhýkrát stala jeho držiteľom a môže sa tak oficiálne pýšiť prívlastkom spoločnosť „priateľská k seniorom“.

Cieľom ocenenia Senior Friendly je upriamiť pozornosť na tých, ktorí vynakladajú úsilie na zlepšovanie a skvalitňovanie života seniorov a ktorí svojimi aktivitami prispievajú k intenzívnejšej medzigeneračnej spolupráci a zlepšovaniu postojov k seniorom v spoločnosti. „Tento rok sa ocenenie stalo aj vyjadrením vďaky a uznania všetkým, ktorí v čase pandémie pomáhali a pomáhajú najzraniteľnejším – príslušníkom staršej generácie. Budeme veľmi radi, ak sa spoločnosti ako Henkel Slovensko, ktoré sa práve o toto snažia, stanú príkladom aj pre ďalšie firmy či subjekty,“ uviedol Miloš Nemeček, člen výkonného výboru Európskej únie seniorov a prezident OZ Bagar, ktoré spolu s Klubom Luna súťaž organizujú.