V rámci projektu Centrum aktívneho starnutia UK by sme radi ponúkli aj Vašim seniorom BEZPLATNE

Domáci pohybový program CAA v čase COVID-19

Máte viac ako 60 rokov?

Chcete si udržať, resp. zlepšiť fyzickú kondíciu a profitovať zo zdravotných účinkov pravidelnej pohybovej aktivity aj v čase pandémie COVID-19?

Centrum aktívneho starnutia UK Vám bezplatne ponúka 3-mesačný pohybový program pozostávajúci

zo silového, vytrvalostného a koordinačného tréningu, ktorý sme prispôsobili domácim podmienkam.

Po jeho absolvovaní Vám zašleme aj individuálne vyhodnotenie.

V prípade záujmu absolvovať tento domáci pohybový program sa prosíme, registrujte tu:

https://www.active-ageing.eu/sluzby/

Na základe registrácie Vám budú emailom zaslané ďalšie inštrukcie.