Deviaty ročník projektu a súťaže Senior Friendly

  Už deviaty ročník projektu a súťaže o ocenenie Senior Friendly pripravili jeho hlavní organizátori,

Klub Luna Senior Friendly a OZ Bagar.

Hlavným cieľom projektu je upriamiť pozornosť na problematiku starnutia populácie, podporiť myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce a oceniť tých, ktorí  prispievajú k zmene prístupu k seniorom. Jeho kľúčovou aktivitou je súťaž o ocenenie Senior Friendly. Do súťaže  sa možno  zapojiť v štyroch kategóriách:

  • veľké firmy
  • stredné firmy
  • malé spoločnosti
  • samosprávy 

a napokon:

  • médiá
  • kultúrne a vzdelávacie inštitúcie
  • občianske organizácie

Tretí rok je Cena Eduarda Kukana určená pre inšpiratívne seniorské osobnosti. Uznávaný politik a diplomat bol veľkým priateľom projektu Senior Friendly

a zapájal sa do jeho diania, jeho život je pozoruhodným symbolom aktivity aj vo vyššom veku.

Prihlasovať do súťaže v uvedených štyroch kategóriách sa možno od 1. júna jednoduchým elektronickým formulárom na stránke www.seniorfriendly.sk.

Uzávierka prihlášok do súťaže bude 30. septembra 2023.

Projekt vyvrcholí 19.októbra 2024 konferenciou

Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca a slávnostným večerom spojeným s medzigeneračným kultúrnym programom a odovzdávaním ocenení v uvedených štyroch kategóriách súťaže. Vyhlásení budú aj víťazi fotografickej súťaže KRÁSNE  SPOLU.

V sobotu 20.10. sa v Zichyho paláci v Bratislave uskutoční Senior Friendly 50+. Tento deň bude patriť prezentácii produktov a služieb pre seniorov, workshopom, prednáškam a besedám na témy  zdravia, zdravej výživy a životného štýlu a rôznym aktivitám pre seniorov, kreslu pre hosťa s inšpiratívnou seniorskou osobnosťou a tiež medzigeneračnému dialógu za účasti známych predstaviteľov spoločenského života, kultúry a médií. Každoročne sa podujatia zúčastňuje 400 – 500 návštevníkov, prevažne seniorov. Podujatie je určené aj pre mladšie generácie.

Súčasťou projektu je tiež súťaž a výstava fotografií s viacgeneračnou tématikou Krásne spolu.

Letnou časťou projektu Senior Friendly bude 4. ročník medzigeneračného projektu Spolu a Naplno v dňoch 20. – 21. júla pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov.

Po celý víkend bude Medická záhrada v Bratislave a tamojšia Letná čitáreň plná medzigeneračných aktivít pre starých rodičov, rodičov i deti – možnosťami zacvičiť si, preveriť svoje zdravie a kondíciu, zapojiť sa do tvorivých dielní, besied, prednášok a workshopov na rozličné témy.

Do oboch častí tohto dlhodobého, komplexného a mnohostranného projektu a jeho aktivít sa každoročne zapája takmer tisíc priamych účastníkov rôznych generácií, najviac z nich je prirodzene seniorov. Ešte väčší okruh širokej verejnosti zasahujú početné komunikačné aktivity prostredníctvom klasických aj digitálnych médií a sociálnych sietí.