Úspešný 5. ročník Senior Friendly.

Tlačová správa.

Vyhlásili ocenenia Senior Friendly 

Už piaty ročník projektu a súťaže Senior Friendly, ktorý organizujú

Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar, vyvrcholil na záver tohto týždňa. Projekt zostal zachovaný pokiaľ ide o jeho pôvodný obsah aj  termíny, musel sa však pre pandémiu z tradičných priestorov Zichyho paláca v Bratislave presunúť do online priestoru. Prebehla však konferencia na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce i séria prednášok a prezentácií k otázkam, dôležitým pre seniorov. Rovnako boli vyhodnotené a ocenené najlepšie práce z fotografickej súťaže pre všetky generácie Krásne Spolu.

Kľúčovou súčasťou projektu je súťaž o ocenenie Senior Friendly pre všetkých, ktorí najrôznejšími formami vychádzajú v ústrety a pomáhajú starším. Pandémia nijako neznížila počet prihlášok, naopak, práve tento čas vzájomnej solidarity priniesol rekordné množstvo aj kvalitu prihlásených. Osobitne to bolo citeľné v kategórii samospráv, kde  najvyššie ocenenie, plaketu Senior Friendly získali Banskobystrický, Prešovský a Trenčiansky kraj a mestá Nitra, Banská Bystrica a Prešov. Medzi veľkými spoločnosťami to sú obchodné reťazce Tesco Stores SR a LIDL Slovenská republika a spoločnosť Henkel Slovensko. Medzi malými a strednými firmami STAR production, napokon medzi neziskovými organizáciami Nadácia TA 3, Slovenský skauting a Slovenská spoločnosť pre pohyb a zdravie.

Udelené boli tiež čestné uznania, medzi menšími a strednými firmami ho získala spoločnosť AMO – PLUS. A medzi neziskovými organizáciami občianske združenie VIVA Odysea, Račiansky muzeálny spolok a občianske združenia – folklórne súbory Seniorklub Družba Trenčín a Dolina z Bratislavy.

Projekt a súťaž Senior Friendly sa stali aj vyjadrením vďaky a uznania všetkým, ktorí v čase pandémie pomáhali a pomáhajú najzraniteľnejším - príslušníkom staršej generácie.

Zoznam ocenených a ďalšie informácie možno nájsť na stránke www.seniorfriendly.sk. (tu)