Ďakujeme všetkým čo sa prihlásili do medzigeneračnej fotografickej súťaže Krásne spolu.

Porota pod vedením významnej slovenskej fotografky Ivony Oreškovej vybrala víťazov. Slávnostné vyhlásenie víťazov tejto súťaže bude 18.10. o 17:OO v Zichyho paláci, Ventúrska 9, Bratislava.

Vstup pre pozvaných. Pozvánky budeme posielať.