Ďakujeme za podporu projektu Senior Friendly 2018

partnerom, mediálnym partnerom, vystavovateľom

a Bratislave Starému Mestu

 

Ďakujeme hlavným partnerom projektu:

Prvá stavebná sporiteľňa

Pfizer

Rajo Lakto free

 

Ďakujeme mediálnym partnerom projektu:

Hospodárske noviny

Instore

Generácie

Metropola

 

Ďakujeme Vystavovateľom:

Biomedicínske centrum SAV a LF UK

Centrum Memory

Sekunda pre život, o.z

NU´CLINIC

Eau Thermale AVÉNE

Podotech

VITADU

Laktofree RAJO

Zdravie z pece

Slovenský Červený kríž

Wellness  Hotel Patince

 

Ďakujeme:

Doc. MUDr. P. Minárikovi , PhD.

PaedDr. M. Čunderlíkovej

MUDr. J. Chudíkovej

Oľge Belešovej

PhDr. Alene Heribanovej

prof. Ing. Ivanovi Chodákovi DrSc.

Ďakujeme za módnu prehliadku: AM Molet,  Butik Lamia, Stefano Pellicceria

 

Ďakujeme:

autorom fotografií Krásne spolu

 

Klub Luna