Možnosť prihlásiť sa do súťaže o ocenenie Senior Friendly.