V najbližšom čísle Senior Magazínu, okrem iných zaujímavých tém, nájdete aj článok o 5.ročníku Senior Friendly.