Dobrý deň,

touto cestou by sme Vás radi informovali, že novovybudované Centrum aktívneho starnutia, ktoré sa nachádza v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu UK, ponúka seniorom od októbra 2021 bezplatne 10-týždňový Program prevencie a podpory zdravia seniorov.

Ten obsahuje cvičenie 2 x týždenne v trvaní 50 minút podľa inovatívnej koncepcie na suchu aj v plytkej vode a v poslednom týždni prednášky, kde Vás naučíme, ako cvičiť doma.

Bližšie informácie ako aj registračný formulár nájdete tu:

https://www.active-ageing.eu/sluzby/ 

Ďakujeme a tešíme sa na návštevu.

s priateľským pozdravom 

PaedDr. Mgr. Veronika Tirpáková, PhD.

 

Centrum aktívneho starnutia 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9

814 69 Bratislava 1

Mobil: +421 917 916 138 

Email: bratislava@active-ageing.eu

www.active-ageing.eu