PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD.

(Ústav telovýchovného lekárstva LF Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave)

Aktívne a zdravé starnutie.

Pohyb a jeho vplyv na dlhodobú funkčnosť organizmu. Z hľadiska zachovania dlhodobej funkčnosti organizmu je potrebné propagovať tzv. “healthy ageing“ – zdravé starnutie. Úbytok fyzickej kondície je najvýraznejší po 65. roku života. Napriek vekom podmienenému poklesu funkčných schopností zostáva možnosť zlepšenia fyzickej výkonnosti tréningom približne rovnaká ako v mladšom veku.