Cena pre víťaza fotografickej súťaže K r á s n e  S p o l u 2018.