Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Každý v sebe nesieme nielen svoju prítomnosť, ale aj minulosť a budúcnosť - teda seba ako dieťa aj seba ako seniora. Možno sa nám ten senior v nás javí zatiaľ príliš vzdialený, možno tušíme len jeho obrysy, ktoré sú však len veľmi neurčité. V skutočnosti kvalitu svojho budúceho života vo vyššom veku ovplyvňujeme už teraz - svojim životným štýlom ako aj svojim postojom k starším ľuďom.Vieme všetci, že súčasná populácia starne - máme šancu dožiť sa vyššieho veku, čo zároveň aj znamená, že v tomto veku strávime viac času. Je dôležité uvedomiť si, že starnutie je obdobie, kedy sa môžeme venovať celému spektru aktivít - rodine, množstvu kreatívnych činností a vzdelávaniu. Zdravému starnutiu pritom významne napomáha pravidelný dostatočne intenzívny pohyb. Pohyb umožňuje prestavbu a akési pravidelné "omladzovanie" nášho tela, vrátane mozgu, v ktorom stimuluje tvorbu nových neurónov, a to aj v osemdesiatke. Je to práve pohyb a aktívny životný štýl, ktorý má potenciál zabrániť zhoršovaniu pamäte či metabolizmu, a významne tak znížiť riziko cukrovky či Alzheimerovej choroby. Úspešný projekt Senior Friendly sa zameriava práve na problematiku aktívneho starnutia a poukazuje na vzájomné vzťahy medzi generáciami. Projekt je zdrojom inšpirácie aj motiváciou pre tých, ktorí si chcú uchovať zdravie aj aktívny prístup k životu vo vyššom veku. 

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhDUznávaná lekárka a vedkyňa Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV. Venuje sa výskumu systémových a molekulárnych mechanizmov účinkov fyzickej (ne)aktivity na zdravie ako aj uplatneniu cvičenia v prevencii a liečbe chronických metabolických, kardiovaskulárnych, onkologických a neurodegeneratívnych ochorení. O účinkoch a úlohe pohybu prednáša študentom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Školí tiež diplomantov a doktorandov z LF UK, FTVŠ UK a Pri FUK.