V tomto ročníku sme pre návštevníkov Senior Friendly 50+ 20.10. 2018  pripravili novinku:

Kreslo pre hosťa - inšpiratívnu seniorskú osobnosť.

Pozvanie prijala Alenka Heribanová.