PROGRAM

    Sobota 15.10.2022 (10.00-17.00)

 

 • Zdravie v seniorskom veku - poradenstvo - Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • Čísla pre zdravie - Slovenská zdravotnícka univerzita
 • Pamäť a zabúdanie - Centrum Memory
 • Nehovorme o rakovine, hovorme o prevencii - Liga proti rakovine
 • Výživa, ktorá pomáha - Nutricia
 • Všetko čo potrebujete vedieť o financiách - Poštová banka
 • Prevencia cievnej mozgovej príhody - OZ Sekunda pre život
 • Význam vitamínov pre imunitu seniorov - NaturaMed Pharmaceuticals
 • Pomôcky pre seniorov - čo nám uľahčí starnutie - ARES
 • Výživové doplnky pre seniorov - Kompava
 • Asistenčné služby pre seniorov - SILVERGON
 • Aromaterapia - upokojuje aj lieči - PURA products

 

Sprievodné podujatia

10.30 - 11.30 Diskusný panel I - Zdravie a prevencia v seniorskom veku

 

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, telovýchovný lekár

MUDr. Blažena Brozmanová, CSc., ortopedička

 

MUDr. Radovan Juríček, gastroenterológ

 

11.45 - 12.30 Diskusný panel II - Sociálne služby pre seniorov

 

PhDr. Janka Langová, vedúca odd. inklúzie a sociálnych vecí - Sociálne služby, posudková činnosť a ťažké zdravotné postihnutie

PhDr. Renáta Názlerová, Centrum sociálnych služieb Pezinok

Miroslav Kakaš, spoločnosť SILVERGON - Bezpečné starnutie doma

 

12.45 - 13.30 Beseda - Seniori vo svete informácií

 

Miloš Nemeček, čestný predseda Asociácie tlačených a digitálnych médií

 

14.00 - 15.00 Medzigeneračný dialóg - Čo nás spája a čo rozdeľuje

 

PhDr. Alena Heribanová, moderátorka, autorka

Jozef Banáš, prozaik, dramatik, diplomat

Nikola Detáriová, redaktorka, moderátorka

 

15.15 Hudobné vystúpenie


prof. Ing. Ivan Chodák DrSc. - klavír 

 

15.30 - 16.30 Kreslo pre hosťa - inšpiratívna seniorská osobnosť


Kamil Peteraj, básnik, textár, dramaturg, scenárista

 

Vstup voľný.