Od 1. júna 2020 sa môžu prihlasovať účastníci súťaže

o ocenenie Senior Friendly

prostredníctvom elektronického formulára na teto webovej stránke.