Od 1. júna 2020 sa môžu prihlasovať účastníci súťaže

o ocenenie Senior Friendly prostredníctvom

elektronického formulára na teto webovej stránke.