Krásne spolu 2022

V rámci projektu súťaže o ocenenie Senior Friendly organizátori Kreatívny Klub Luna, o.z. a OZ BAGAR, vyhlasujú fotografickú súťaž KRÁSNE SPOLU 2022.

Tento rok to bude už 7. ročník. Cieľom súťaže je poukázať na potrebu medzigeneračných vzťahov, spolupatričnosti a úcty k starším. Zúčastniť sa môže každý, kto pošle 1-2 fotografie, na ktorých budú zachytené okamihy zo života viacerých generácií.

 

Uzávierka prihlášok je do: 26. septembra 2022

Prihlasujte sa na: https://forms.gle/U4NG3RNjepF4YgjN8

 

Víťazov uverejníme na našej webovej stránke.

Tešíme sa na Vaše fotografie.

 

 

Partner súťaže: